دسته: داستانهای کارآفرینی

داستانهای کارآفرینی

خطای قالبی، بلای خانمان‌سوز این روزهای کارآفرینی

ارسال شده توسط علی لطفی

سربازی که در میدان جنگ کشته می شود در هر شرایطی قهرمان است! حتا اگر علت مرگ او سهل‌انگاری، بی‌نظمی، حماقت خودش یا فرماندهش باشد. عجیب‌تر که در اکثر مرگ‌های سهل‌انگارانه و حماقت‌گونه‌ای که برای این دست سربازان اتفاق می‌افتد، خواسته یا ناخواسته ظاهرسازی عجیبی

بیشتر بخوانید