دسته: داستان کتاب‌ها

قوی سیاه و شوک آینده

داستان کتاب‌ها

بدون قفسه

ارسال شده توسط علی لطفی

کتابهایی هست که کتاب‌فروش‌ها و کتابدارها فقط می‌دانند در چه قفسه‌ای نباید گذاشته شود و البته دقیق هم نمی‌دانند جای آنها کجاست. «شوک آینده» از الوین تافلر و «قوی سیاه» از نسیم نیکلاس طالب از این دست کتابهاست که می‌تواند همزمان در قفسه‌های فلسفه، جامعه‌شناسی،

بیشتر بخوانید
کتاب هنرمندانه بقاپید

داستان کتاب‌ها

هنرمندانه بقاپید

ارسال شده توسط علی لطفی

زیر عنوان روی جلد نوشته بود « ۱۰ چیزی که هیچکس درباره‌ی خلاق بودن به شما نخواهد گفت» این توضیح به نظرم بیشتر به مزه‌پرانی‌های دستفروش‌هایی شبیه است که عابران بی‌توجه را ملتمسانه خطاب قرار می‌دهند، جدای این ضعف به نسبت جثه‌اش کتاب مغزداری است.

بیشتر بخوانید